Badawczo-rozwojowe projekty wykorzystania grafenu przygotowane we współpracy
z Uniwersytetami, Instytutami oraz Firmami komercyjnymi

Oficjalne projekty
GRAPHICA

Grafen do Zastosowania w Układach Scalonych; wdrażany przez konsorcjum: Innowacje dla wysoce wydajnej Mikroelektroniki (IHP), AIXTRON, ITME i Nano Carbon. Celem projektu jest stworzenie metody syntezy grafenu, która będzie kompatybilna z technologią Si, niewymagajaca transferu i wykorzystująca syntezę wywoływaną przez Ni.

OPTIGRAF

Ochronne i ogrzewające warstwy grafenu do elementów optycznych, wdrażane razem z ITME i Centrum Optyki Przemysłowej S.A. Celem projektu jest wyprodukowanie nowych produktów dla potrzeb optyki z wykorzystaniem powłok grafenu, w szczególności okna wykonane ze szkła z podgrzewaczem grafenowym na powierzchni oraz wypukłe soczewki z ochronna powłoką grafenową.

GRAFEL

Zaawansowane uszczelnienia połączeń ruchomych na bazie kompozytów elastomerowo-grafenowych. Konsorcjum: ITME (lider), Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Nano Carbon. Celem projektu jest opracowanie zaawansowanych kompozytów elastomerowo-grafenowych o zmodyfikowanej warstwie powierzchniowej, w celu uzyskania powierzchni o niskim współczynniku tarcia.

PROFIT

Modyfikacja właściwości kwantowych laserów kaskadowych za pomocą technologii trawienia zogniskowaną wiązką jonową”. Konsorcjum: ITE (lider), Politechnika Wrocławska, Politechnika Łódzka, Nano Carbon.

LEDAL

Opracowanie technologii wytwarzania struktur diody ultrafioletowej na  podłożach azotku aluminium i szafiru.