Nano Carbon Sp. z o.o.

O nas

Nano Carbon Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133, jest polską spółką powołaną w 2011 roku w celu komercjalizacji przemysłowej metody wytwarzania grafenu, opracowanej przez naukowców z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.

Spółka należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej i KGHM III FIZAN oraz jest partnerem zrzeszonym w EU Graphene Flagship, największym w historii Unii Europejskiej programie badawczym.
Spółka zajmuje się produkcją i badaniem właściwości grafenu.

Portfolio obejmuje:

–  Grafen wytwarzany metodami epitaksjalnymi na podłożach metalicznych i niemetalicznych, który jest następnie przenoszony na podłoża docelowe, tj.: Cu, PET, kwarc, Ge, Si, SiO2 etc.

–  Grafen chemiczny, uzyskiwany poprzez rozdzielanie grafitu i oferowany w formie suchego nanoproszku, pasty bądź zawiesiny: tlenek grafenu (GO), zredukowany tlenek grafenu (rGO).

–  Struktury epitaksjalne, stworzone w oparciu o węglik krzemu o różnych poziomach domieszkowania tj.: SiC 4H lub 6H, n-typ lub p-typ, Si-face lub C-face, pojedyncza warstwa, dwuwarstwa lub trójwarstwa.

Play

Produkcja grafenu w laboratorium Nano Carbon w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych

Placówka badawczo-produkcyjna w ITME posiada reaktory wiodących producentów,
takich jak Aixtron i CVD Equipment / First Nano.

Nasz główny partner badawczy

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ( ITME )

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME), zatrudniający około 290 pracowników, jest utworzoną na początku lat siedemdziesiątych XX wieku jednostką badawczo-rozwojową oraz doradczą, oferującą szerokie spektrum usług naukowych i technologicznych. ITME utrzymuje czołową pozycję w rankingu tworzonym w ramach Ewaluacji Jednostek Naukowych, przeprowadzanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niezmiennie otrzymując kategorię A. Cytując bazę danych Scopus (Elsevier), Instytut jest najlepszym wśród polskich instytutów badawczych zajmując wśród wszystkich polskich instytucji naukowych trzecie miejsce w kategorii „Oddziaływanie Technologiczne” oraz piąte w kategorii „Wiedza Innowacyjna”.

Działalność badawczo-rozwojowa ITME obejmuje technologie materiałów zaawansowanych (np. grafen, materiały półprzewodnikowe, monokryształy, materiały grubowarstwowe, produkty na bazie szkła i ceramiki, podłoża pod systemy elektroniczne, kompozyty metalowo-ceramiczne MMC oraz kompozyty gradientowe FGM, materiały dla opto-, piezo-, elektroniki nadprzewodnikowej itd.) oraz przyrządów na bazie tych materiałów. W ostatnim czasie zaczęto również wytwarzać wysokiej jakości grafen wielkoformatowy, osiągający wymiary do 500×500 mm i płatki grafenowe (RGO).

Łącznie, w ciągu ostatnich trzech lat pracownicy ITME zaangażowani byli w realizację 72 projektów naukowych i rozwojowo-badawczych (28 projektów NCBiR, włączając w to 10 grantów w ramach programu GrafTech, 22 projektów NCN, 7 projektów europejskich oraz amerykańskich) w zakresie inżynierii materiałowej, elektroniki, fizyki i chemii.

 Liczba polskich, europejskich i światowych patentów przyznanych ITME wynosi około 200. W latach 2013-2015 opublikowano 476 prac o indeksie cytowań IF równym 329.

Nasi właściciele

Polska Grupa Zbrojeniowa

(PGZ S.A.)

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą w Radomiu to wiodący koncern zbrojeniowy. PGZ S.A. inwestuje w innowacyjne rozwiązania i systemy dla wszystkich rodzajów wojsk.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu i nabytych kompetencjach tworzy jeden z największych koncernów obronnych w tej części świata, który ma ambicję stać się wiodącym producentem zaawansowanego technologicznie sprzętu dla nowoczesnych armii.

Buduje siłę krajowej gospodarki i nauki zdolnej do realizacji innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie obronności, a jako główny partner biznesowy w procesie modernizacji polskiego wojska stanowi ważny element systemu bezpieczeństwa narodowego.

Skupia ponad 60 firm, aby oferować swoim klientom niezawodne produkty i usługi. Rozwija zasoby, by szybko reagować na zmiany zachodzące na świecie i spełniać różne wymagania klientów w kraju oraz za granicą.

KGHM TFI S.A.

KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (KGHM TFI S.A.) zostało zarejestrowane w czerwcu 2009 roku. Misją KGHM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest posiadanie jak największych aktywów do zarządzania oraz pomnażanie ich wartości, przy poszanowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wspieraniu rozwoju regionalnego. Celem działań KGHM TFI S.A. jest stałe i efektywne dostarczanie satysfakcjonujących wyników zarządzanych funduszy, zgodnie z ich polityką inwestycyjną.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (KGHM III FIZAN) jest funduszem typu corporate venture capital z obszaru nowych technologii, dedykowanym do realizacji inwestycji kapitałowych w projekty technologii przemysłowych.

Obszarami zainteresowania są m.in.: innowacyjne technologie przemysłowe, metale ziem rzadkich oraz materiały przyszłości, mogące mieć zastosowanie w przemyśle oraz energetyce.